HOT: Vietnamobile chính thức triển khai gói cước 3G không giới hạn

14/10/2015 @ 09:17

Các gói cước 3G không giới hạn của Vietnamobile được triển khai là một tin nóng phỏng tay. Như nắng hạn đợi mưa dài khách hàng Vietnamobile luôn khao khát một gói cước không giới hạn trọn gói data để truy cập internet cho bằng bạn bằng bè, bắt kịp với nhịp sống của thế giới. …