CÁC gói cước 3g
M70
  • Data tốc độ cao: 8GB
  • Cước phí: 70.000đ/30 ngày
  • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
Soạn DK M70 gửi 345
Đăng ký ngay
D5
  • Data tốc độ cao: 4GB
  • Cước phí: 5.000đ/1 ngày
  • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
Soạn DK D5 gửi 345
Đăng ký ngay
M90
  • Data tốc độ cao: 12GB
  • Cước phí: 90.000đ/30 ngày
  • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
Soạn DK M90 gửi 345
Đăng ký ngay
DỊCH VỤ NỔI BẬT